Zmieniamy pomysły w praktyczne działania...

W pewnym sensie, StratEX jest „oldskulową” firmą doradczą. Wymyśloną na długo przed jej powstaniem i prowadzoną przez pasjonatów usług doradztwa strategicznego. Właściwie, to uczciwe byłoby przyznanie się do tego, że nasza spółka powstała po to, byśmy mogli robić to co potrafimy najlepiej i co wynika z naszych pierwszych aspiracji zawodowych. Cieszy nas dzisiejsze zróżnicowanie naszych klientów. Nie brakuje wśród nich czołowych polskich marek robiących światowe kariery dzięki przemyślanym strategiom rozwoju międzynarodowego, ale także całkiem sporo polskich oddziałów międzynarodowych koncernów, które lokalizują swoje strategie, dopasowując się do wyzwań rynków środkowej Europy.

Korzenie pomysłu na StratEX tkwią jeszcze w połowie lat ’90. Wtedy – jako „młodzi
i ambitni” - tuż po studiach ekonomicznych – angażowaliśmy się w procesy prywatyzacji i restrukturyzacji polskiej gospodarki. Wiedzieliśmy wtedy jedno: to nie jest konsulting naszych marzeń. Na ówczesne projekty doradcze patrzyło się trochę jak przez szybę. Nasze ambicje mocno wyprzedzały rynek, co oznacza, że z kolei klienci patrzyli na nie jak przez szybę. Później nastąpiła fala wielu lat nowoczesnego doradztwa budowanego wokół supermetod. I znów mieliśmy wrażenie, że bierzemy udział w profesjonalnym castingu kolejnych mód zarządzania. BPR, BSC, BPM, CSR, CRM, ECCP: autorytety świata zarządzania i wielcy gracze podrzucali nam kolejne skróty do rozwinięcia….
Dopiero przed około 10 laty, rozwój kompetencji menedżerskich w zarządach spowodował, że przyszedł czas, aby założyć firmę na miarę naszych aspiracji: StratEX (od angielskich słów kluczy: Strategy oraz Execution). Świat dojrzał do modelu wymarzonego przez nas: konsultingu opartego na rozmowie o tożsamości firmy, zmianie strategii, jej zasięgu, konsekwencjach i tempie wdrożenia, współtworzeniu zmian oraz szerokim angażowaniu zespołu w ich kreowanie i realizację. Co na to mówią klienci? Że dobrze im się pracuje z partnerami z takim podejściem, z bagażem doświadczeń i refleksji. Że wreszcie spotkali kogoś, kto mówi praktycznie, o konkretach i do rzeczy. I, że na te wspólnie wypracowane „szczyty” chętnie się z nami będą wspinać.

Uznaliśmy, że sceneria wysokich gór, które kochamy od zawsze, będzie towarzyszyła naszej marce. Mieliśmy świadomość ryzyka pewnego banału, ale ostatecznie... góry są pełne metafor związanych z planowaniem i realizacją celów, mobilizacją do działania, szacowaniem ryzyka, rolą przewodnika. Są też doskonałym miejscem na refleksję o przyszłości. Łatwiej tam wyostrzyć wzrok….

wh-lk-2019

Witold Horowski

Partner StratEX, CEO
strategy change architect

Od ponad 20 lat zajmuje się praktyczną problematyką zmiany w organizacjach zarówno na poziomie strategii
i tożsamości firm, jak również operacyjnym (bussines process management, modelowanie struktur). W przeszłości lider zespołów konsultantów w międzynarodowych firmach doradczych.
W 2008 roku współzakładał StratEX jako odpowiedź na rosnącą potrzebę prostoty metodyki, praktyczności
oraz skuteczności w projektach strategicznych. Jest przekonany, że od zaangażowania partnera, a także właściwej komunikacji strategii, ostatecznie zależy jej sukces wdrożeniowy. Wielokrotnie testował elementy strategii JUDO w planach rozwoju klientów StratEX na rynkach zagranicznych.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Prelegent wielu krajowych konferencji
i seminariów.
Od 7 lat rozwija swoją pasję społeczną jako konsul honorowy Ukrainy
w Wielkopolsce oraz prezes Stowarzyszenia S-K "Polska-Ukraina".

Łukasz Kononowicz

Partner StratEX
valuable business designer

Ceniony ekspert w zakresie rozwoju
i zarządzania wartością firmy. Przez lata budował swoją karierę łącząc pracę naukową z pracą w banku
i międzynarodowych firmach doradczych.
Partner i współzałożyciel StratEX. Od początku firmy wytrwale inspiruje klientów do pracy nad doskonaleniem modeli biznesowych i konsekwencji we wdrażaniu zmian. Potrafi trafnie wskazywać związki przyczynowo skutkowe między pozycjonowaniem konkurencyjnym firmy, jej potencjałem wewnętrznym oraz – finalnie – jej zdolnością do budowania wartości dla właścicieli.
Autor kilkunastu artykułów związanych z podnoszeniem wartości firm, zarządzania kosztami
i efektywnością oraz wdrażaniem strategii. Prelegent wielu krajowych konferencji i seminariów.
Doktor nauk ekonomicznych
w zakresie finansów i rachunkowości, absolwent i wieloletni adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.

Nasza metodologia prowadzi do konkretnych wyników

W naszych projektach używamy wielu nowoczesnych metod zarządzania. Nie to jednak, jest to istotą naszych usług. Wybór metod jest całkowicie podporządkowany praktycznym zastosowaniom i korzyściom dla klienta.
Wspólnie zdecydujemy czego potrzebujesz by dotrzeć na swój Everest…

Nasz sposób myślenia o tworzeniu i skutecznym wdrożeniu strategii dobrze opisuje cykl zarządzania przedstawiony poniżej, inspirowany pracą prof. Roberta S. Kaplana i Dr Davida Nortona EXECUTION PREMIUM, którzy wielokrotnie gościli w Polsce na nasze zaproszenie. Jest on naszym przewodnikiem metodycznym, na nim opieramy logikę współpracy z klientem.

Wygrywająca na rynku strategia musi być źródłem budowania przewagi konkurencyjnej, musi jasno precyzować co robi organizacja, a czego nie robi. Analizujemy i identyfikujemy segmenty rynku o największym potencjale przychodów i marż zysku w długim okresie (odpowiadamy na pytanie: Gdzie grać?). Sięgając do doświadczeń, potrzeb i wyzwań, przed którymi stoją funkcjonujący w nich klienci definiujemy propozycję wartości - zestaw korzyści, które organizacja będzie dostarczać klientom i które mają wyróżniać ją na rynku. Propozycję wartości dla klienta przekładamy na docelowy spójny model funkcjonowania organizacji obejmujący jej działania, zasoby i relacje z partnerami (odpowiadamy na pytanie: Jak wygrywać?).

Kiedy już wiemy, gdzie grać i jak wygrywać, musimy jasno ustalić zadania i uruchomić zespół do ich wykonania. Budujemy precyzyjne i spójne mapy strategii. Definiujemy system pomiaru, zapewniający systematyczną ocenę stopnia realizacji strategii oraz wyznaczamy i planujemy inicjatywy kluczowe dla jej realizacji. Wykorzystujemy klasyczną metodykę Balanced Scorecard (Strategiczna Karta Wyników), której uczyliśmy się od jej twórców, adaptując ją odpowiednio do procesów i kultury każdej organizacji.

W wielowydziałowych organizacjach lub grupach kapitałowych bardzo często prawdziwym wyzwaniem jest harmonizacja strategii czy działań realizowanych przez poszczególne działy czy spółki ze strategią ogólną całej organizacji. Przy wykorzystaniu sprawdzonych metod i wspólnie ustalownych zasad (w zależności od trybu opracowania strategii - odgórnie czy oddolnie) przekładamy cele całej organizacji na cele, mierniki i inicjatywy poszczególnych jednostek wewnętrznych, albo wychodząc ze stategii jednostek, dokonujemy syntezy priorytetów rozwojowych, poszukujemy elementów synergii i definiujemy wspólne dla całej organizacji. W ten sposób zapewniamy uzyskanie wartości dodanej z funkcjonowania całej organizacji, czy grupy kapitałpowej przy jednoczesnym zachowaniu autonomii jednostek w ich działaniach na rynku, blisko klienta, w obszarze konkretnych produktów, towarów i usułg.

Organizacja jest sumą działań i wartości, które tworzą jej pracownicy. Ich zaangażowanie jest kluczowe dla powodzenia wdrożenia strategii. Korzystamy ze sprawdzonych praktyk skutecznego komunikowania w organizacji w celu zbudowania świadomości strategii wśród pracowników i mobilizowania zespółu organizacji do zmian. Przekładamy strategię na indywidualne cele dla pracowników oraz rozwój ich kompetencji. Wyznaczone w ten sposób cele indywidualne i zespołowe stają się podstawą dla systemów premiowania wspierających realizację strategii. 

Menedżerowie i pracownicy na co dzień realizują plany operacyjne, budżet i zadania w ramach swoich działów i procesów. Musimy sprawić, aby nie były one czymś równoległym do realizowanej strategii, a były z nią w pełni zintegrowane. Wspólnie z zespołami sprzedaży, finansów i controllingu budujemy i wprowadzamy modele planistyczne zapewniające przełożenie wyników zakładanych w strategii na planowe w kolejnych budżetach przychody, koszty i nakłady inwestycyjne.
Pomagamy właścicielom poszczególnych procesów biznesowych dostosować ich architekturę i pomiar efektywaności do wyznaczonych celów strategicznych.

Skuteczne wdrożenie strategii wymaga konsekwencji i systematyczności w realizacji celów i inicjatyw strategicznych. Musimy jednocześnie być elastyczni, gotowi na wprowadzanie zmian w strategii. Projektujemy i wdażamy proces zarządzania, który zapewnia cykliczne monitorowanie statusu działań strategicznych i osiąganych rezultatów. Precyzyjnie definiujemy w nim działania i role organizacyjne. Przygotowujemy i prowadzimy cykliczne przeglądy zaawansowania projektów strategicznych oraz stopnia realizacji strategii. Sprawiamy, że systematyczna ocena i refleksja nad strategią oraz adaptowanie jej do zmieniających się warunków otoczenia staje się integralnym procesem i elementem kultury organizacji.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 ws. przetwarzania danych osobowych informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych nam dobrowolnie lub obowiązkowo w związku z widomością z formularzy kontaktowych, jest Spółka StratEX z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grobla 27a/6, 61-858 Poznań. Dane nie są gromadzone przez firmę, trafiają tylko na skrzynkę pocztową spółki i wykorzystywane są w celu realizacji oferty i obowiązków spółki StratEX.

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania oraz płatności przelewy24 (regulamin).